WERKWIJZE

Kennismakingsgesprek

Ook enthousiast geworden over Buitengewoon? Neem dan gerust telefonisch of via e-mail contact op. Op korte termijn zal een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u worden gepland.

Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van uw kind, cliënt of leerling besproken en wordt uw hulpvraag in kaart gebracht. Er zal ook uitgebreid worden stil gestaan bij het gewenste toekomstperspectief van het kind zelf.

Aan het eind van het gesprek zal een advies worden gegeven over een mogelijk vervolgtraject en een kostenindicatie daarvan. Dit kan gefinancierd worden uit het daarvoor bestemde deel van het Persoon Gebonden Budget (PGB) of uit privémiddelen. Uiteraard is dit kennismakingsgesprek kosteloos.

onderzoeksfaseOnderzoeksfase

Middels dossieranalyse, gesprekken en observaties binnen de leefomgeving(en) van het kind, zal een uitgebreide beeldvorming worden gedaan. Deze vormt de basis voor een plan op maat; haalbare doelstellingen passend bij de mogelijkheden van de cliënt én zijn omgeving.

U ontvangt het onderzoeksverslag dat met alle betrokkenen besproken zal worden.

Vormen van begeleiding

Na het bespreken van het verslag gaan we aan de slag! Aangezien ieder individu en zijn systeem uniek is, zal er een vorm worden gekozen die past bij de ontwikkelingsbehoefte van de cliënt én zijn omgeving.

Buitengewoon is gespecialiseerd in:

Picture exchange communication system

Algehele Ontwikkelingsstimulatie

Een traject om de  ontwikkeling te stimuleren op gebied van communicatie, zelfredzaamheid, schoolse vaardigheden, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek

Schaduwtraining in (speciaal) onderwijs

Passend onderwijs vraagt om de juiste begeleiding in de klas! Schaduwtraining heeft als doel om een leerling uiteindelijk zelfstandig te laten functioneren op school

Alternatieve communicatie

Voor kinderen die behoefte hebben aan ondersteunende communicatie kan PECS het verschil maken (Picture Exchange Communication System- Praten met Plaatjes)

Begeleiding van/voor ouders, broertjes/zusjes, leerkrachten en zorgverleners